Zašto dizajn?


Dizajn kao proces, način razmišljanja i djelovanja.


Sama riječ dizajn može se upotrijebiti i kao imenica i kao glagol.

Kao imenica, dizajn između ostalog znači: namjera, plan, cilj, shema, osnovna struktura.

Kao glagol, dizajnirati znači: simulirati, crtati, skicirati, izraditi, oblikovati prema zahtjevima.

Dizajn je način razmišljanja.
Dizajn je pravo na radost stvaranja.
Dizajn je ljepilo koje povezuje različite discipline.
Iznad svega, dizajn je proces.

Dizajnira svatko tko osmišljava smjerove djelovanja usmjerene na promjenu postojećih situacija u željene.

Herbert Simon